Håndtverk i vikingtid

Vikingene var utrolig flinke håndtverkere.

Vi i Oseberg tekstilgruppe ønsker å formidle gamle håndarbeidsteknikker og vikinghistorie.

Bildet over: Opptog med vogner avbildet på tekstil fra Osebergfunnet. Fragmentene 1 og 2 sammen, foto E.I. Johnsen 1998. Osebergfunnet, Bind IV Tekstilene. Figur 1-11, side 21.
Bildet over: Opptog med vogner avbildet på tekstil fra Osebergfunnet. Fragmentene 1 og 2 sammen, foto E.I. Johnsen 1998. Osebergfunnet, Bind IV Tekstilene. Figur 1-11, side 21.

Her er linker til interessante sider om viking-tekstiler:

http://www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset/utstillinger/oseberg/5-tekstilene.html

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40846/Osebergfunnet.pdf?sequence=1

http://www.arild-hauge.com/tekstil.htm