Brikkevev

Historie

Brikkevev er en eldgammel veveteknikk med lang tradisjon i Norge.

Brikkevevde bånd
Brikkevevde bånd

Det er gjort funn av brikkevev datert helt tilbake til 200-300-tallet fra Gjeite i Levanger, der to brikkebånd var vevd sammen i rett vinkel. I et myrfunn fra Tegle på Jæren, datert til år 400, ble det funnet en renning til en oppstadvev med brikkevevd begynnelseskant.

I dag finner du brikkevevde bånd i det brede beltet til beltestakken fra Øst-Telemark og til kvinnebunader fra Tinn. Vevteknikken finnes over store deler av verden, men utøves noe ulikt fra sted til sted.

I Oseberggraven, datert lukket i år 834, ble det i 1904 funnet et stort antall fragmenter av brikkevev. Dette er bånd av høy kvalitet, og med mange ulike mønstre og brosjeringer.  I graven lå det en ferdig tredd brikkevev med 52 brikker.

Brikkevevsbånd med 52 brikker funnet i Oseberg-graven.
Brikkevevsbånd med 52 brikker funnet i Oseberg-graven.
Brikkevevsbåndet 34D med brikker, utstilt på vikingskiphuset på Bygdøy, Oslo
Brikkevevsbåndet 34D med brikker, utstilt på vikingskiphuset på Bygdøy, Oslo

Osebergbåndet 34D er et meget vakkert brikkevevsbånd. Det originale båndet ligger utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

I 2016 fikk 5 medlemmer i Oseberg tekstilgruppe anledning til å studere båndet i mikroskop. Vi har rekonstruert en replika av dette båndet, så nært opp til originalen som mulig. Se eget innlegg under «utviklingsprosjekter» – «Osebergbåndet 34D».

Funn viser at båndene er for det meste vevd i ull og silke og mest sannsynlig plantefarget i ulike farger.

Brikkene var laget i tre, bein eller horn.

Brikkevevde bånd ble brukt til kanting av klær, belter, hårbånd, sengetøy og seletøy. Vikingene var glade i å pynte seg, slik at båndene var ofte dekorative og flotte.

I Oseberg tekstilgruppe vever vi brikkevevsbånd for salg. Osebergbåndet med «diamanten» er vårt varemerke. Vi bruker båndet til å pynte våre vikingdrakter. Vi vever i ull og lin.

Utstyr

Brikkevevsteknikken er enkel å lære og krever lite utstyr. Det finnes mønstre som er meget enkle, men også mer kompliserte bånd som krever konsentrasjon og nøyaktighet.

Du trenger: brikker, vevfeste, belte, kiltnål/knapphullstrikk m/knapp og skyttel.

Brikker.

Brikkene kan være både trekantede, firkantede, femkantede, sekskantede og åttekantede, med det er de firkantede som er mest brukt og gir størst variasjon i mønstre. Brikkene har sidekanter på 4-8 cm.

Trebrikker kjøpes gjerne på markeder, pappbrikker har de på Husfliden, Oseberg tekstilgruppe selger plastbrikker. Men du kan også klippe til plastkort (kortstokk) eller melkekartong.

Hver brikke har et hull i hvert hjørne. Det er her trådene tres igjennom etter et spesielt mønster. Dersom det er huller uten tråder i renningen, vil det gi et relieffmønster.

Antall brikker bestemmer bredden på båndet.

Vevfeste (hest) og belte.

For å kunne veve, må renningen festes i begge ender. Et dørhåndtak eller en solid skrue i veggen, fungerer veldig bra. Den andre enden festes til et vevfeste med belte rundt midjen på veveren. Det går også fint å bruke to ringer som festes i et belte, men det er noe mer ustabilt.

Vevfeste og belte fås kjøpt på husfliden.

Kiltnål eller knapphullstrikk m/knapp.

Brikkene tres i et spesielt mønster, derfor skal ikke brikkene blandes. En kiltnål tres gjennom det ene hullet på alle brikkene, slik at de ikke bytter plass, når de ikke er i bruk. Det går også an å bruke en knappehullstrikk med knapp og binde brikkene sammen.

Brikkevevsbrikker med kiltenål
Brikkevevsbrikker med kiltenål

Skyttel.

Skyttel
Skyttel

På denne vikles innslagstråden opp. Denne kan også brukes til å “slå inn” innslagene. Du kan også bruke et pappbit til å vikle tråden opp på og bruke fingrene til å “slå inn”.

Enkel arbeidsbeskrivelse:

Lage renning.

Renning er de langsgående trådene i veven, som innslaget føres inn. Alle renningstrådene skal være like lange. Ved å se på mønsteret, kan du telle hvor mange tråder du trenger av hver farge. En renningsbom, eller to stoler som settes opp-ned på et bord, er fint å bruke.

Treing av brikker.

Det er mange ulike forklaringer på hvordan man skal tre brikkene. Vi bruker gjerne venstre- og høyre-brikker. På en venstrebrikke, markerer du A, B, C, D som vist på tegningen “med sola” og en høyrebrikke som vist på tegning nr.2 “mot sola”.

Brikkevevsbrikker
Brikkevevsbrikker

Osebergbåndet- slik leser du mønsteret:

2 farger – 10 brikker (4 høyrebrikker og 6 venstrebrikker)

28 tråder av bunnfargen merket O og 12 tråder av mønsterfargen merket X

/ \ / \ \ \ / \ / \ Høyre eller venstrebrikker:      / = H                                                                                         \ = V
H V H V V V H V H V
O O X O X O X O O O A A, B, C og D markerer hvilket hull de ulike renningstrådene skal tres inn i.

O og X er fargene på trådene

Tallene er brikkene.

O O X X O O X O O O B
O O X O X O X O O O C
O O X O O X X O O O D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi begynner med brikke nr. 10 fra høyre. Dette er en venstrebrikke. Du holder brikken med teksten (bokstavene) mot deg. Tre inn tråden bakfra og mot deg. I hull A tres inn en renningstråd i bunnfargen O, det samme gjør du i B, C og D. Når du er ferdig, legger du brikken ned på bordet med teksten ned. Ta neste brikke nr. 9 – en høyrebrikke og tre på samme måte. Høyrebrikken legges oppå den første brikken, men med teksten opp. Pass på at bokstav A på begge brikkene ligger mot hverandre.

Så forsetter du på samme måte med alle brikkene. (F.eks. brikke nr. 5, en venstrebrikke tres med mønsterfargen i hull A og C, og bunnfargen i B og D)

Alle venstrebrikker legges med teksten ned og alle høyrebrikker med teksten opp. Alle brikker legges oppå hverandre slik at A – A, B – B, C – C og D – D.

Når du er ferdig med å tre, løfter du alle brikkene opp og fester de sammen, enten med en kiltenål eller strikk.

Fest en solid snor i enden av renningen og fest den til fast punkt på veggen.  Før alle brikkene opp mot dette punktet, slik at alle trådene blir liggende ved siden av hverandre. Deretter føres brikkene tilbake til utgangspunktet og slår en knute på alle renningstrådene. Nå er det klart for å begynne å veve.

Veving.

Fest vevfeste til beltet rundt midjen. Fest knuten på vevfestet. Skyttelen med innslagstråd føres inn gjennom renningen mellom knuten og brikkene. Vri så brikkene en kvart gang mot deg. Slå inn innslagstråden og dra forsiktig til. Fortsett!

Når det blir for mye tvinn på tråden, snu og vri brikkene fra deg.

På «You Tube» finnes mange fine videosnutter om brikkeveving.