Historikk

Oseberg tekstilgruppe startet opp i 2010.

SNOS - logo

Saga Oseberg i profil

Oseberg tekstilgruppe er stedet der du kan lære eller lære bort vikingtidshistorie og tekstilarbeider til andre frivillige.

Her vil vi lage en historikk for hvert år i tekstilgruppa.

Logo